Om Södermalm

Södermalm hette ursprungligen Åsön och det var först på 1700-talet som Södermalm blev ett vedertaget begrepp för stadsdelen.  Än idag finns det ”kvarlevor” av det gamla namnet Åsön, exempelvis Åsöberget och Åsögatan.

Av Stockholms malmar var Södermalm den som befolkades tidigast. Bebyggelsen på 1300-talets Södermalm var dock relativt begränsad då Södermalms viktigaste funktion var som bete för boskap. Först i slutet av 1500-talet började Södermalm befolkas på allvar. Initialt befolkades området kring Slussen för att sedan bredda ut sig mot det som idag är Hornsgatan och Götgatan.

Idag är bor det människor över hela Södermalm och många upplever att Söder är den stadsdel i Stockholm som har ”mest puls”.

Externa källor

Wikipedia